Quantum balathanthrathinte harisree, tr by V K R Rajan mal /

Reednick, V. E.

Quantum balathanthrathinte harisree, tr by V K R Rajan mal / - 1972. - Kerala Bhasha Institute Publication .

Physics Quantum Theory