Brahma-sutrom par pranith sakti-bhashya ka adhyayan Sankar advaita vedant ke alok mem uska sameekshatmak tatha /

Kamalesh, Sushila

Brahma-sutrom par pranith sakti-bhashya ka adhyayan Sankar advaita vedant ke alok mem uska sameekshatmak tatha / - 1972. - Chowkhamba rashtrbhasha Granthamala,15 .