Sameekrathaharam BharatheeaBakshypadharthngluda Poshakamullyvum Tripthikarama /

Malathi, K.

Sameekrathaharam BharatheeaBakshypadharthngluda Poshakamullyvum Tripthikarama / - 1972. - Kerala Bhasha Institute Publication .